Het platform voor orthomoleculaire geneeskunde

ORTHO COMMUNICATIONS AND SCIENCE B.V. PRIVACY POLICY/COOKIES

Privacy Beleid
Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik
Ortho Communications and Science B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u (iii) relatiebeheer, (iv) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie en (v) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Ortho Communications and Science B.V., haar klanten en medewerkers. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kunnen Ortho Communications and Science B.V. groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Ortho Communications and Science B.V. en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van Ortho Communications and Science B.V. kunt u bellen met 0315-695211, een brief sturen naar Ortho Communications and Science B.V., Barbarossastraat 121, 6522 DK Nijmegen of een e-mail sturen naar info@ortho.nl.

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan Ortho Communications and Science B.V. gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Ortho Communications and Science B.V. mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.

Ortho Communications and Science B.V. gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel Ortho Communications and Science B.V. als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Als bijlage bij dit privacy statement is een overzicht aangehecht waarin (i) de gebruikte cookies worden opgesomd (ii) wie het cookie plaatst (Ortho Communications and Science B.V. of een derde) (iii) het doel van het betreffende cookie, (iv) de bewaartermijn en (v) de gevolgen van het niet accepteren van het betreffende cookie.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Adreswijziging
Ortho Communications and Science B.V. verzoekt zijn klanten haar van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Ortho Communications and Science B.V. geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Ortho Communications and Science B.V. bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Beveiligde server
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen?
U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar www.ortho.nl. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Ortho Communications and Science B.V., afdeling juridische zaken, Barbarossastraat 121, 6522 DK Nijmegen.

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+