Handel in ‘ongezondheid’

We zijn bekend met de praktijken van de farma, die geen middel schuwt om de winst te verhogen. In 2005 bijvoorbeeld publiceerde een Britse parlementscommissie, de House of Commons Health Committee, een lijvig rapport over de invloed van de farmaceutische industrie. Ernstige frauduleuze handelingen kwamen aan het licht. De Deense hoogleraar Peter Gøtzsche schreef erover in zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. De titel zegt genoeg. Nietsontziend!

De tabaksindustrie kon er wat van. Jaren is ontkend dat roken slecht is voor de gezondheid onder het motto: ‘niet bewezen’.

Dit kennen we ook van de voedingsindustrie met als gevolg chronische ziekten al op jonge leeftijd, waaronder diabetes en obesitas. Tot op de dag van vandaag is er de lobby onder andere uit de suiker- en frisdrankenindustrie die met hetzelfde argument trachten hun omzet te vergroten, en in ieder geval niet te verkleinen.

Grote concerns voorzien ons al decennialang van ‘ongezondheid’ . Nog steeds is hun propaganda leidend voor de algemene opinie. Ook universiteiten sluiten zich hierbij aan en krijgen een steeds inniger relatie met die industrie. Immers voor een belangrijk deel is uitvoering van hun onderzoek afhankelijk van de geldstroom vanuit de industrie.

Biologische voeding past niet in dit plaatje. Dat vindt Louise Fresco ook. Ze is bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit en sinds 2009 bestuurder bij Unilever. Verder is ze commissaris bij de Rabobank, een van ‘s werelds grootste banken in de agrarische sector, kroonlid binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) en lid van de Trilaterale Commissie.

De invloedrijke Fresco helpt zeer proactief mee aan het bouwen van een ‘cordon sanitaire’ rond tegenstanders van de globale voedingspolitiek, die tegelijkertijd voorstanders zijn van biologische voeding, lokale producten en smoothies.

Op een discussieavond in De Balie omschreef ze onlangs de typische tegenstander van modern hoogtechnologisch geproduceerd voedsel als een knorrige 45-plus man die zich uit op het Internet. Ze zouden, aldus Fresco, alleen biologisch en natuurlijk voedsel willen en dat onaardig op sociale media kenbaar maken.

Háár globale ideaalbeeld is: grote uitgestrekte velden met GMO-gewassen omdat dit naar haar mening de enige methode is om de wereldvoedselvoorziening op peil te houden. In lijn met het beleid van grote organisaties als de VN, de FAO en ook in Brussel. En van de multinationals.

Reacties zijn gesloten.

naar de
ORTHObibliotheek

naar de
tijdschriften