Dokter Hans Moolenburgh overleden

Werkelijk een groot man is deze week heengegaan: dokter Hans Moolenburgh sr. (1925). Voor weinig mensen had ik zoveel bewondering. Want wat was hij niet allemaal: wijs, moedig, goudeerlijk, bevlogen, doortastend. Hij was een legende tijdens zijn leven. Gelukkig laat hij ons veel na: fluorvrij kraanwater, een stapel boeken en véél wijze uitspraken.

In de zomer van 2016 gaf hij zijn laatste grote interviews, aan dagblad Trouw en ons tijdschrift Fit met Voeding. Hierin keek hij terug op zijn arbeidzame leven, deze voorvechter van integrale geneeskunde. In Fit met Voeding zei hij bijvoorbeeld: ‘De top houdt vast aan zeer starre, oude patronen. Daardoor is er een onderstroom gekomen van het publiek dat het anders wil, en het ook anders doet. Op gegeven moment ontstaat zo een omslag. (…) Ik hoop van onderaf bij te dragen aan verandering, aan een omslag. We staan voor een soort tweesprong als mensen. Wat gaan wij nu worden? Steeds mechanischer en steeds minder mens? Of juist gevoeliger en méér mens, een brug tussen hemel en aarde? Dat is de keus waarvoor we gesteld worden. ’

In dat interview blikte de diepgelovige Moolenburgh tevens vooruit naar de dag waarvan hij wist dat-ie ooit komen zou. Hij vertelde niet trots te zijn op zijn prestaties: ‘Het is meer zo dat ik mij altijd geleid gevoeld heb door Onze Lieve Heer, zoals de katholieken zeggen. Ik ben er trots op dat Hij mij heeft willen gebruiken in zó veel belangrijke genezingen en zó veel belangrijke processen. Als ik straks boven kom en Hij zegt “goed gedaan, jongen”, dan is dát het moment waarop ik echt trots zal zijn.’

Het kan haast niet anders, of daar boven is zijn komst met hartelijke instemming begroet. Maar de wereld is beslist een beetje killer geworden, nu hij hier niet meer is.

 

 

18 reacties op “Dokter Hans Moolenburgh overleden”

 1. ino Kruysen schreef:

  Wat zijn we gezegend dat hij er zo lang is geweest! wat heeft hij veel van zijn kennis met ons gedeeld, liefde en levensvreugde! Een hele zachte overgang toegewenst en een fantastisch welkom over yonder ! Deze grootse, liefhebbende, erudiete man blijft altijd in ons hart. Dank je wel dr. Hans Moolenburgh

 2. Bart en Marie-José schreef:

  Dr. Moolenburgh is een heel bijzonder mens. Veel sterkte voor de dierbaren die achterblijven.
  Wij zullen hem nooit vergeten.

 3. Kitty schreef:

  Dr. Hans Moolenburgh, een zeer begaafde arts is heen gegaan.

  Dat de boeken die vanuit zijn naam zijn verschenen een leidraad mogen zijn.
  Mede de interviews die hij gegeven heeft waren een grote bron van inspiratie.

  Dr. Hans Moolenburgh, dank dat u uw kennis en visie wilde delen.
  Dat u moge rusten in vrede.

 4. Debby Goossens schreef:

  Zo’n mooi mens heengegaan. Ik zie ernaar uit om hem te ontmoeten wanneer de Here Jezus terugkomt om ons mee te nemen naar het hemels huis!

 5. Nathalie Kolf schreef:

  Dr. Hans Moolenburgh heeft veel betekend voor mijn zoontje. Woorden schieten tekort voor zijn eerlijkheid zijn passie en inzet om het onjuiste recht te zetten. Ik ben voor eeuwig dankbaar! Dat u een mooie rustplaats mag hebben bij onze heer! Rust zacht en in vrede!

 6. Margarita schreef:

  Eerder vandaag, 9 november, kwam het emailbericht binnen dat dr Hans Moolenburgh is overleden op 6 november.
  Met warmte en nu weemoed denk ik terug aan de telefoongesprekken die ik met hem mocht voeren: over o.m. Engelen en zijn boek over hen, vaccinaties (hij bevestigde, n.a.v. mijn opmerking dat een hielprik en vaccinatie heel traumatisch moeten zijn voor een baby, dat uit Duits onderzoek was gebleken dat daardoor een vertrouwensbreuk ontstaat tussen ouder en baby) en de Internationale Campagne vs meeroken, binnen en buiten waarover hij zeer te spreken was.

  Het zielscontact blijft. Allen die hem omringden, allereerst de naaste familie, wordt kracht gewenst om zijn overlijden te verwerken.

  Dank aan Hans Moolenburgh, een beminnelijke, menslievende mens, strijder voor een goed immuunsysteem, een blakende gezondheid,
  die wars was van gif, voor zijn inspirende voorbeeld en boeken,
  voor het openen van vele ogen, voor zijn menslievendheid,
  voor zijn strijd voor echte gezondheid en doeltreffende geneeskunde.

 7. Rob schreef:

  Wat fijn dat ik als collega dr.Hans Moolenburg nog zeer recent heb mogen ontmoeten. Het was voor mij als jonge arts een grote eer en gaf mij veel inspiratie om mijn werk te mogen voortzetten. Dit alles voor een beter wereld. Bedankt!

 8. Mieke schreef:

  Trots dat hij mijn huisarts was vanaf mijn geboorte totdat ik Haarlem e.o. verliet.

 9. Janny Koopmans schreef:

  Een fantastisch mens, heeft veel voor mij betekend.
  Rust in vrede.

 10. Jos Hering schreef:

  Hans Moolenburgh: arts, dokter, maar vooral een buitengewoon respectabel geneesheer. Bondgenoot en geestverwant, onvermoeibaar verkondiger van de fundamentele, medische inzichten. Trouw gebleven aan de basis, was elke medische dwaling jou vreemd. Jij verdient zonder meer een standbeeld, maar wij kunnen jou het beste eren door als gelijkgezinden jouw boodschap met vereende krachten uit te dragen.
  Je was voor mij een geschenk uit de hemel en ik ben intens blij en dankbaar, dat jij zoveel decennia lang onze inspirerende leermeester mocht zijn.

 11. René VAN DER GAAG schreef:

  De heer Moolenburgh heb ik een aantal keren mogen ontmoeten. De indruk die hij op mij maakte plus de inhoud van zijn boeken, zal ik mijn leven niet vergeten. Een zeer bijzonder mens is heengegaan naar het “Huis met de vele woningen”. Laten wij doorgaan met uitvoeren waar hij voor stond.
  Ik wens zijn kinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 12. L Norden-Diederiks schreef:

  Wat een groot gemis. Het is te wensen dat zijn kennis en kunde niet verloren gaan. Mijn inmiddels overleden moeder van 102 jaar was 40 jaar geleden onder behandeling en de deskundigheid en zorgzaamheid, lees invoelend vermogen ,zijn onuitwisbaar geweest. Een prachtig mens is er niet meer maar hij zal bij velen voortleven.

 13. Eva schreef:

  Een groot verlies. Gelukkig heb ik korte tijd geleden nog brief- en telefonische contact met hem mogen hebben. Een bijzonder mens.

 14. Els v Doorn schreef:

  Een prachtig ,wijs ,innemend ,liefhebbend ,dierbaar mens .

  Dank voor U boeken en filmpjes op you tube ik heb u nooit ontmoet maar U wijsheid acht ik zeer hoog .

  Heel veel sterkte voor de nabestaande .

  Els

 15. Elianne van Huisstede schreef:

  Allereerst wens ik de familie heel veel sterkte bij het verlies van zo’n geweldige, liefdevolle en wijze man. Ik weet zeker dat hij nu veilig in Jezus armen is. Als een rode draad liep hij door mijn leven en ben God dankbaar dat ik hem mocht leren kennen al vanaf mijn eerste jaar tot nu. Drie jaar geleden had ik nog briefcontact met hem. Heb hem ook altijd aanbevolen en bijna al zijn boeken zijn in mijn bezit. Een inspirerend man!

 16. Jan schreef:

  In de eerste plaats besef ik dat woorden zelden kunnen raken aan de ziel der dingen.

  Hoe kan ik mijn enorme waardering voor Hans Moolenburgh onder woorden brengen. Vanaf het eerste moment dat ik een telefonisch contact met hem had, was ik onder de indruk van zijn bevlogenheid, zijn liefde voor het vaak en zijn onvoorwaardelijke liefde als wapenschild.
  Meneer Moolenburgh is en blijft voor mij een hele grote meneer.
  Ik vind het stuitend dat de vereniging tegen de kwakzalverij na het overlijden van deze respectabele man via de Heer Renckens ook na zijn dood nog grof naar hem uithaalt. Blijkbaar is het bij deze vereniging zo dat als je ook maar een beetje afwijkt van zij zij vinden, je onheus moet worden neergesabeld. Het zegt veel meer van de Heer Renckens, dan van Hans Moolenburgh en vele anderen. Naast het wetenschappelijke bewijs is er ook zoiets als ‘je op je gemak voelen bij iemand’. En dat gevoel had ik bij Hans Moolenburg. Ik vind het stuitend hoe de Vereniging tegen de kwakzalverij alles en iedereen tracht te vernederen op basis van hun normen. De manier waarop zij uitermate goede hulpverleners beschrijven……………….dat is pas pure KWAKZALVERIJ!

 17. jan schreef:

  ja , ook deze arts was weer iemand met gezond verstand,het hart op de juiste plaats en bevlogen van liefde voor het vak. gelukkig was hij gelovig, ikzelf vecht al jaren tegen onbegrip in de medische wereld voor wat betreft echte geneeskunde beoefenen d.m.v. vitaminen,mineralen,spore-elementen,aminozuren, en Homeopathie, met
  Cees Renckens heb ik al vaker in de clince gelegen net als het KWF en de daniel den hoed kliniek. Tunnelvisie, Farmamafia etc. alles draaid bij beplaade leiden om geld en gewin, gezondheid van mensen doet er niet toe die leveren geen winst op,zieke mensen wel.

 18. karin zimmerman schreef:

  Als jonge twintiger kwam ik via een oproep voor verhalen over engelen in contact met Dokter Moolenburgh en volgde er een intense vriendschap van meer dan dertig jaar via post en telefoon.Vandaag las ik dat mijn vriend nu is geworden wie hij altijd al was,een engel op mijn pad….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

naar de
ORTHObibliotheek

naar de
tijdschriften